Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti EURO FRIGO Praha spol. s r.o., se sídlem Praha 5, Ovčí hájek 2355/68, PSČ 158 00, IČ: 186 31 037, DIČ: CZ18631037 zapsané ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: e-mailová adresa, jméno, příjmení
 2. E-mailovou adresu, jméno a příjmení je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem odpovědi na Váš dotaz na stránkách společnosti EURO FRIGO Praha spol. s r.o. www.mylord-premium.cz. Tyto údaje budou správcem zpracovány po dobu 1 týdne.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti sales@eurofrigo.cz, Praha 5, Ovčí hájek 2355/68, PSČ 158 00.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
  • popřípadě požadovat omezení zpracování
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na nás