Udržitelnost

Záleží nám na tom, abychom to, co děláme dnes, mohli dělat po další generace. Proto se více a více zaměřujeme na prodej udržitelné rybí suroviny, která má certifikaci MSC a ASC. Od roku 2022 více než 70 % naší celkové produkce pochází z udržitelného rybolovu.

Nespoléháme ale pouze na certifikaci. Jsme v neustálém kontaktu s našimi partnery a dodavateli a zajímáme se, jak se oni staví k udržitelnosti a ochranně životního prostředí. Pouze tak můžeme konstatovat, že nakupujeme rybí suroviny od prověřených dodavatelů. Jsme hrdí na to, že i naše společnost úspěšně prošla oběma audity MSC a ASC.

MSC

Modré logo MSC na rybích produktech se čím dál více objevuje na pultech českých a slovenských obchodů. Ale co vlastně znamená?

MSC certifikace je vydávána britskou nezávislou organizací Marine Stewardship Council jednotlivým rybářstvím pro lov daného druhu ryb na volném moři. Jednotlivá rybářství procházejí několikaletým přísným auditem, v rámci kterého je kontrolováno, zda se řídí standardem MSC, který zaručuje udržitelnost rybí populace pro další generace. Aby byla zaručena 100% dosledovatelnost výrobků, certifikátem MSC musí disponovat každý článek v obchodním řetězci, od rybářů na začátku až po prodejce na konci. Spotřebitel si tak může být jistý, že má na talíři rybu, která byla ulovena v souladu s ochranou životního prostředí.

ACS

Stejně jako s modrým logem MSC se můžete na výrobcích setkat se zeleným logem ASC.

ASC certifikace je vydávána britskou nezávislou organizací Aquaculture Stewardship Council. Certifikuje farmové chovy mořských i sladkovodních druhů ryb, korýšů a měkkýšů na základě jejich možného vlivu na životní prostředí a společnost. V našem případě se jedná především o lososa, pstruha a krevety. Organizace se prostřednictvím dodržování přísných standardů na rybářských farmách snaží o zachování optimálních životních podmínek pro ryby a eliminaci negativních sociálních a ekologických dopadů akvakultur.