Loví se ryby po celý rok?

Jako mnoho jiných potravinových komodit i lov divokých (tedy nefarmovaných) ryb podléhá sezónnosti.  Malá i velká rybářství tak mají pouze omezenou dobu v rámci roku, kdy mohou danou rybu lovit. 

Rybolov5.11.2021

Například pro Aljašskou tresku existují dvě období, ve kterých dochází k lovu. Tzv. „A“ sezóna začíná v lednu a končí na začátku dubna, tzv. „B“ sezóna začíná v na konci červena a trvá až do první poloviny listopadu.

Tuňáka žlutoploutvého je délka sezóny závislá na místě lovu, může začínat v půlce jara a trvat až do konce října.

divokého lososa (na českém trhu najdeme nejčastěji divokého lososa druhu Keta nebo Gorbuša) je sezóna ještě nejkratší. Losos po narození ve sladkovodních řekách pluje do oceánu, kde během dvou let zdolá tisíce kilometrů. Po dvou letech se vrací do svých domovských řek a zde je regulovaná část lososů lovena v období mezi koncem června a zářím.

U Severoatlantických tresek jako je treska tmavá(saithe) a treska obecná (cod) probíhá hlavní sezona od února do května.

Mít čerstvou rybu na talíři tak není právě z těchto sezónních důvodů možné. Naopak správně zpracovaná mražená ryba nám umožní vychutnat si kvalitní rybí maso po celý rok.